Трубопровідною арматурою називають пристрої, які монтуються на трубопроводах, котлах, апаратах, агрегатах, ємностях та інших установках і призначені для управління потоками середовищ шляхом відключення трубопроводів або їх ділянок, агрегатів, апаратів і т.п., розподілу потоків за необхідними напрямками, регулювання різних параметрів середовища, випуску середовища по необхідному напрямку.

Управління потоком проводиться шляхом зміни прохідного перетину в робочому органі арматури.

За функціональним призначенням арматура поділяється на наступні основні класи: запірна, регулююча, розподільча, запобіжна, захисна.

Запірна трубопровідна арматура - служить для перекриття потоків середовищ. Вона повинна забезпечувати надійне і повне перекриття прохідного перетину арматури. Принципово вона повинна забезпечувати всього два стани - "відкрито" або "закрито" і не може бути призначена для експлуатації в проміжному положенні робочого органу. Вона знайшла найбільш широке застосування. До цього ж класу належить пробно-спускна і контрольно-спускна арматура, яка призначена для короткочасного відкриття з метою перевірки параметрів або наявності робочого середовища.

Регулююча трубопровідна арматура - застосовується для регулювання пропускної здатності трубопроводу. До неї можуть пред'являтися додаткові вимоги щодо виду регулювальної характеристики, надійності і точності регулювання параметрів.

Усі крани кульові, крім регулюючих, призначені для експлуатації тільки в положеннях "відкрито" або "закрито".

Найбільш широко в якості запірної та регулюючої арматури для теплових мереж застосовуються крани кульові і затвори дискові поворотні.

Для водопровідних мереж в якості запірної та регулюючої трубопровідної арматури використовуються засувки з гумованим клином.

Основні параметри, за якими підбирається трубопровідна арматура:

 • Номінальний діаметр DN.
  Номінальний діаметр приблизно дорівнює внутрішньому діаметру трубопроводу, вираженому в міліметрах і відповідає найближчому значенню з ряду чисел, прийнятих в установленому порядку. Ця величина визначає пропускну здатність труби або арматури;
 • Номінальний тиск (умовний тиск) PN.
  Номінальний тиск (умовний тиск) PN це позначення, що характеризує надлишковий тиск, за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів при температурі робочого середовища 293 К (20 °С).
 • Робочий тиск Рр.
  Під робочим тиском Рр розуміють найбільший надлишковий тиск, за якого забезпечується   заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів при температурі робочого середовища.
 • Розрахунковий тиск.
  Під розрахунковим тиском розуміють максимальний надлишковий тиск в обладнанні або трубопроводі, що проєктується і на який здійснюють розрахунок на міцність при обґрунтуванні основних розмірів, за умов забезпечення надійної експлуатації протягом розрахункового ресурсу.  

Розрахунковий тиск приймають, як правило, таким, що дорівнює робочому тиску або більше.

Залежно від способу приєднання, трубопровідна арматура може бути:

 • Під приварювання.
 • Фланцева.
 • Муфтова.